Oczyszczalnia wody obiegowej dla Bazy Promów w Świnoujściu

Wszystkie środki transportu osobowego lub towarowego wymagają systematycznego i okresowego oczyszczania, co jest nierozerwalnie związane nie tylko z estetycznymi walorami ale głównie z właściwym funkcjonowaniem powłok ochronnych i zarazem dekoracyjnych taboru. Poszczególne grupy współczesnych środków transportu podczas ich rutynowego, wodnego oczyszczania generują określone i specyficzne zarazem ładunku zanieczyszczeń kumulujących się w oczyszczających wodach obiegowych.

Oczyszczanie fizykochemiczne takich wód, celem ich ponownego zawracania wymaga zastosowania optymalnych operacji i procesów jednostkowych. Kontenerową oczyszczalnię chemiczną typu KOCH 1 dla wody obiegowej wybudowano w systemie „pod klucz” dla Bazy Promów w Świnoujściu, na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Szczecinie.

  • PC160401
  • PC160403
  • PC160443
  • PC170342
  • PC170348
  • PC170361

Simple Image Gallery Extended