Oczyszczalnia zaolejonych wód obiegowych - Zakład Taboru w Węglińcu

Wody obiegowe zawierające w ładunku zanieczyszczeń emulsje olejowe wymagają specyficznego podejścia do ich skutecznego oczyszczania. Wybór optymalnych operacji i procesów jednostkowych dla fizykochemicznego podczyszczania jest determinowany składem chemicznym i właściwościami układów hererofazowych emulsji, a zwłaszcza ich trwałością w fazie wodnej. W przypadku konieczności pełnego oczyszczania drugim stopniem jest zespół biologiczny, którego kształt procesowy jest uzależniony od charakteru reagentów chemicznych i sprawności pierwszego fizykochemicznego stopnia podczyszczania.

Przykładem takiej realizacji jest wybudowana w systemie „pod klucz” oczyszczalnia dla Zakładu Taboru w Węglińcu, na zlecenie Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Polskich Kolei Państwowych, Biuro Inwestycji we Wrocławiu.

  • 1-jpeg
  • 3-jpeg
  • 9-jpeg
  • IMG_1417
  • IMG_14171
  • fot-11
  • zbiornik

Simple Image Gallery Extended