Myjnia taboru kolejowego dla lokomotywowni w Czerwińsku

Wodne oczyszczanie środków transportu kolejowego wiąże się z koniecznością zastosowania specyficznych związków powierzchniowo czynnych ułatwiających eliminację substancji adhezyjnych pokrywających oczyszczane powierzchnie taboru. Powstające w takich procesach wody ściekowe często zawierają frakcje emulsyjne i istotnie zróżnicowane ładunki zanieczyszczeń. Wysokosprawne oczyszczanie takich wód wymaga zastosowania specyficznych operacji i procesów jednostkowych, których skuteczność decyduje o ponownym wykorzystaniu - zawróceniu do obiegu.

Przykładem takiego rozwiązania technologiczno-instalacyjnego jest fizykochemiczna oczyszczalnia wody obiegowej typu KOCH 1, wybudowana w oparciu o autorską technologię dla Lokomotywowni Polskich Kolei Państwowych w Czerwińsku (województwo lubuskie), na zlecenie Dyrekcji Generalnej Polskich Kolei Państwowych, Dyrekcja Trakcji w Warszawie. Wydajność przedmiotowej instalacji wynosi osiem metrów sześciennych na godzinę.

  • 38
  • 40c
  • PICT0080
  • PICT0091
  • PICT0155
  • PICT0635

Simple Image Gallery Extended