Technologia oczyszczania wody ługującej z pozyskiwania materiału skalnego – Eurovia Kruszywa S.A.

Pozyskanie naturalnego materiału skalnego i jego obróbka do postaci handlowej jest związane z powstawaniem frakcji odpadowych, które najczęściej poddawane są składowaniu. Z procesów naturalnego ługowania wodą opadową takich materiałów powstają wodne strumienie obciążone ładunkami mineralnymi w postaci kationów metali, w tym ciężkich oraz anionów o właściwościach koordynacyjnych względem metali. Celem detoksykacji wodnych odcieków ługujących należy przeprowadzić procesy ich oczyszczania polegające na eliminacji ładunków obciążających i umożliwiających kierowanie do wód odbiorników naturalnych lub wykorzystania w obróbce materiału skalnego. W opracowanym rozwiązaniu generowane szlamy w etapach fizykochemicznej obróbki strumieni wodnych kierowane są na prasę śrubowo-talerzowa, a następnie zestalane do trwałych kształtek, z których nie następuje ługowanie pod wpływem wód opadowych. 

Na załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono rozwiązanie konfiguracyjne wdrożone w systemie „pod klucz” w oparciu o autorska technologię dla potrzeb oczyszczania wód ługujących materiał skalny, powstających w procesach pozyskiwania i przygotowania kruszywa naturalnego na terenie Kopalni Wiśniówka należącej do przedsiębiorstwa Eurovia Kruszywa S.A. 

 

  • ev1
  • ev2
  • ev3
  • ev4
  • ev5
  • ev6

Simple Image Gallery Extended