Stacja uzdatniania wody w Jawornicy, gmina Lewin Kłodzki

Fizykochemiczne podstawy uzdatniania wód powierzchniowych posiadają odmienna naturę niż w przypadku uzdatniania wód podziemnych. Wody powierzchniowe nie zawierają typowych domieszek występujących w wodach podziemnych: manganu (II) i żelaza (II). Opracowaliśmy grupę technologii uzdatniania wód powierzchniowych opartych na zastosowaniu wielofunkcyjnego, zblokowanego układu akcelatorowego. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład wykonanej stacji w systemie „pod klucz” dla miejscowości Jawornica w gminie Lewin Kłodzki. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska”.

Realizacje