Stacja uzdatniania wody w Bożenkowie, gmina Osielsko

Modernizacje stacji uzdatniania wód podziemnych wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych zdobyczy w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych oraz procesowych. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń oraz wiedza procesowa personelu nadzorującego eksploatowaną stację jest gwarancją uzyskania odpowiednich redukcji składników domieszkowych zawartych w surowych wodach po ich ujmowaniu. Dla Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, gmina Osielsko dokonano gruntownej zmiany technologii oraz przebudowy stacji uzdatniania wody podziemnej, co ilustruje poniższa dokumentacja fotograficzna.

Realizacje