Stacja uzdatniania wody w Słupnie

Usuwanie podstawowych domieszek z czerpanych wód podziemnych opiera się na zastosowaniu co najmniej dwóch stopni uzdatniania. Odgazowanie, usuwanie żelaza (II), usuwanie manganu (II) oraz twardości i azotu amonowego to najczęściej stosowane operacje i procesy jednostkowe dla wód o typowym składzie domieszkowym. Dodatkowo końcową operacją jest dezynfekcja. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawioną zrealizowaną na podstawie zlecenia Urzędu Gminy Słupno, stacje uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Słupno.

Realizacje