Stacja uzdatniania wody w Maliszewku, gmina Drobin

Parametry jakościowe wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej wykorzystania są limitowane przede wszystkim prawidłowością doboru operacji i procesów jednostkowych oraz sprawnością poszczególnych etapów jej uzdatniania. Współcześnie istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Przedstawioną poniżej modernizację stacji uzdatniania wody wykonano na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa REMONDIS Drobin Komunalna sp. z o.o. dla miejscowości Maliszewko, gmina Drobin.

Realizacje