Stacja uzdatniania wody w Staniewicach, gmina Postomino

Modernizacja konwencjonalnych stacji uzdatniania wody wymaga najczęściej zmiany układu technologicznego oraz całkowitej odnowy substancji aparaturowej i armaraturowej. Zmiana technologii wynika z wyższych wymagań jakościowych stawianych wodzie do picia, w relacji do wymagań jakie obowiązywały w okresie posadowienia pierwotnej stacji. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład gruntownie przebudowanej i remontowanej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Staniewice, gmina Postomino. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie.

Realizacje