Stacja uzdatniania wody w Wąsoszu

Współczesne rozwiązania techniczne dla stacji uzdatniania wód podziemnych obejmują nie tylko aplikacyjne zdobycze techniki i technologii w obszarze eliminacji domieszek ale również zdobycze w zakresie inżynierii materiałowej oraz nowoczesne systemy aparatury kontrolno-pomiarowej. Nowoczesna stacja uzdatniania wody funkcjonuje w systemie niemal „bez obsługowym”, sprowadzając rolę personelu do rutynowych czynności kontrolnych i to często przez informatyczne łącza „on-line”. Na zlecenie Urzędu Gminy Wąsosz (województwo podlaskie) wykonano w systemie „pod klucz” nowoczesną stację uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Wąsosz, którą przedstawiono poniżej dokumentując fotograficznie.

Realizacje