Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej

W ramach naszej działalności obejmującej głównie budowę biologicznych oczyszczalni w systemie „pod klucz”, świadczymy usługi w zakresie przygotowywania pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentacja ta często oparta jest na wytycznych technologicznych, które uzyskujemy we własnych laboratoriach Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Mając do dyspozycji własne zaplecze badawcze w okresie przedprojektowym jesteśmy wstanie prowadzić badania procesowe i optymalizacyjne, redukując tym samym do minimum ryzyko związane z proponowaną technologią potencjalnemu Inwestorowi.

Na przestrzeni naszej działalności zrealizowano pełną dokumentację projektową i wykonawczą dla ponad trzydziestu obiektów nowych biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących na technologiach: osadu czynnego, fermentacji metanowej, złóż tarczowych, złóż biologicznych i w wariantach mieszanych. W tej grupie realizacji, do najistotniejszych ze względu na swoistą specyfikę i zarazem złożoność procesową potencjalnego biologicznego oczyszczania, zaliczamy następujące (dla tych realizacji załączono przykładowe, autoryzowane dokumentacje referencji):

  • Proj-_OS_Konarzyny_Zielona_Huta
  • Proj-_OS_Leczyce_Boze_Pole
  • Proj-_rozb-_OS_Slupno

Simple Image Gallery Extended