Oczyszczalnia biologiczna dla Wojewódzkiego Szpitala w Kielcach

Ścieki socjalno-bytowe powstające na terenach ośrodków zdrowia wymagają innego podejścia technologicznego niż typowe przypadki ścieków powstających na terenach ludzkich osiedli. Na przykład szpitale są miejscem szczególnej koncentracji osób z różnymi przypadłościami, co tym samym znajduje swoje odzwierciedlenie w składzie ścieków, zwłaszcza w aspekcie mikro, myko, parazyto i wirusologicznym. Konwencjonalne metody oczyszczania takich ścieków oparte na metodzie osadu czynnego nie prowadzą do całkowitej eliminacji patogenów.

Koniecznym jest zastosowanie dodatkowego stopnia wysokosprawnej dezynfekcji ścieków oczyszczonych przed ich odprowadzeniem do odbiornika. Przykład takiej realizacji wykonanej na zlecenie przedsiębiorstwa Grötz Polska sp. z o.o. dla Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.