Myjnia wagonów osobowych dla PKP Warszawa Grochów

Wody ściekowe powstające w wyniku oczyszczania wagonów osobowych zawierają głównie fazę zdyspergowaną w postaci koloidów i zawiesin oraz ładunki ChZT i BZT. Po zastosowaniu chemicznych metod oczyszczania można wody takie zawrócić do wielokrotnego obiegu. Poniżej przedstawiono instalację wodnej myjni wagonów osobowych łącznie z biologiczną oczyszczalnią wód czyszczących zrealizowaną dla Polskich Kolei Państwowych w węźle Warszawa Grochów. Zakres prac wykonanych przez Projprzemeko sp. z o.o. obejmował wszystkie instalacje i urządzenia techniczne myjni wagonów - wykonanie "pod klucz".