BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z PRODUKCJI KABLI i PRZEWODÓW – TELE-FONIKA KABLE BYDGOSZCZ S.A.

Ścieki przemysłowe często w ładunku zanieczyszczeń zawierają mieszaninę związków i/lub substancji, które mogą być usuwane, lub których stężenia mogą być obniżane etapami z wykorzystaniem metod fizycznych, fizykochemicznych czy biologicznych. Interesującym rozwiązaniem jest zastosowaniem metod utleniania lub głębokiego utleniania na wstępnym etapie obróbki, a metod biologicznych na etapie końcowym prowadząc do uzyskania pożądanego i powtarzalnego poziomu efektu ekologicznego.

Prezentowany przykład obejmuje wdrożenie metody dwustopniowego oczyszczania. Na pierwszym z zastosowaniem układu Fentona, a na drugim autorskiego rozwiązania z zastosowaniem biologicznego reaktora sekwencyjnego klasy SBR dla metody osadu czynnego. Taka konfiguracja procesowa pozwala na powtarzalne uzyskiwanie efektu ekologicznego i zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika naturalnego. 

Na załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono zaprojektowaną i wybudowaną instalację drugiego stopnia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z zastosowaniem reaktora klasy SBR dla zakładu wytwarzającego kable oraz przewody różnych napięć należącego do przedsiębiorstwa Tele-Fonika Kable S.A. zlokalizowanego w Bydgoszczy.

 

  • TFK1
  • Tfk2
  • Tfk3
  • Tfk4
  • Tfk5
  • Tfk6

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

Realizacje