Instalacja fototermiczna dla IMiGW w Warszawie

Niezależnym sposobem pozyskiwania energii termicznej jest własna instalacja oparta na kolektorach próżniowych. Tego typu rozwiązania techniczne najczęściej są wykorzystywane na potrzeby grzewcze lub do produkcji ciepłej wody. Przy ewidentnie zaznaczonym trendzie wzrostu kosztów pozyskiwania od zewnętrznych dostawców energii cieplnej, w pewnej perspektywie czasowej, dla posiadających własną instalację, nastąpi zwrot kosztów jej budowy i ewidentne oszczędności. Instalację do takich celów wykonano dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dla przedmiotowej realizacji prezentowanej w dokumentacji fotograficznej, Projprzemeko sp. z o.o. pełniło rolę dostawcy urządzeń wyposażenia i automatyki oraz sterowania procesowego.

Realizacje