Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków deszczowo – przemysłowych w zakładzie Pfleiderer Grajewo S.A.

Dostęp do odnawialnych zasobów wodnych może w wielu procesach produkcyjnych, zwłaszcza produkcjach wielkotonażowych stanowić ważny parametr rentowności. Takim zasobem mogą być wody opadowe zorganizowane, odpowiednio przygotowane i magazynowane dla potrzeb produkcyjnych. Technologię taką opracowano dla potrzeb produkcyjnych i wdrożono w formie dwustopniowej oczyszczalni.

Na pierwszym, mechanicznym stopniu wyposażonej w rozbudowany system separacji grubych frakcji zbieranych przez wodę opadową z terenów składowania surowców do produkcji. Na drugim stopniu pracującej jako końcowa oczyszczalnia biologiczna, zapewniająca uzyskanie parametrów pozwalających na skierowanie uzyskanej wody do cyklu produkcyjnego.

 

Technologię oraz wybudowaną instalację przedstawiono w poniższej dokumentacji fotograficznej. Inwestorem i użytkownikiem przedstawionego rozwiązania jest przedsiębiorstwo Pfleiderer Grajewo S.A., należące do koncernu Pfleiderer wiodącego producenta materiałów dla przemysłu meblarskiego w Europie.

 

  • HPIM2618
  • HPIM2638
  • HPIM2657
  • HPIM2658
  • IMAG0188
  • IMAG0189

Simple Image Gallery Extended