Instalacja fototermiczna - Nowy Szpital Sp z o.o. w Świeciu

Szpitale należą do obiektów o szczególnym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową. W dużych szpitalach zapotrzebowanie na c.w.u. jest na poziomie nawet kilkudziesięciu metrów sześciennych na dobę. Poniżej podajemy podstawowe parametry jednej z największych obecnie eksploatowanych w kraju instalacji solarnych o mocy 0,43 MWt. W dokumentacji fotograficznej poniżej pokazano elementy tej instalacji. Instalacja została wykonana w systemie „pod klucz” dla Nowy Szpital sp. z o.o. w Szczecinie - Szpital w Świeciu nad Wisłą.

 


Na zrealizowane zadanie składały się:

 • opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej, architektonicznej i elektrycznej
 • montaż na dachu relingów bezpieczeństwa
 • montaż konstrukcji wsporczych,
 • montaż kolektorów słonecznych i rurociągów,
 • adaptacja pomieszczeń i instalacji węzłów cieplnych do współpracy z instalacjami solarnymi,
 • montaż automatyki sterującej.


Parametry wykonanych instalacji:

 • moc cieplna pola kolektorów - 437,5kW,
 • ilość zainstalowanych kolektorów próżniowych - 290 szt.
 • łączna powierzchnia kolektorów - 570,2m2
 • P1130110
 • P1130113
 • P1130117
 • P1130125
 • P1130127
 • P1130133
 • P1130135
 • P1130137
 • P1130138
 • P1130144
 • P1260147
 • P1260155
 • P1260157
 • P1260162
 • P1260164
 • PC210101
 • PC210102
 • PC210103

Simple Image Gallery Extended

Realizacje