Technologia oczyszczania ścieków pomalarskich – CEMBRIT PRODUCTION S.A.

Wytwarzanie substancji ochronnych i ozdobnych dla pokryć dachowych, a także nanoszenie tych substancji na sam materiał wiąże się z koniecznością zastosowania wody do oczyszczania powierzchni i urządzeń produkcyjnych. Wielostopniowa, fizykochemiczna oczyszczalnia ścieków powstających w procesie wytwarzania i nakładania materiałów powłokowych ochronnych i dekoracyjnych na pokrycia dachowe została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym IZOPOL S.A. w Trzemesznie.

Realizacje