Technologia oczyszczania ścieków zawierających nadmierne ilości cukrów prostych i policukrów – Zielona Budka Sp. z o.o.

Oczyszczalnia ścieków technologicznych z produkcji spożywczej - z produkcji lodów, zlokalizowana na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kotorydzu, należącego do przedsiębiorstwa ZIELONA BUDKA Sp. z o.o. Ścieki poprodukcyjne charakteryzujące się miedzy innymi podwyższoną zawartością: zawiesin organicznych, cukrów prostych i policukrów są oczyszczane na specjalnie skonstruowanym układzie biologicznym, opartym na metodzie osadu czynnego.

Realizacje