Oczyszczalnia wody obiegowej dla myjni autobusów w Bydgoszczy

Tabor komunalnych jednostek komunikacyjnych jest systematycznie poddawanych wodnemu oczyszczaniu oraz okresowym przeglądom i ewentualnym naprawom. Z procesów oczyszczania powstają wody ściekowe o charakterystycznym składzie ładunków zanieczyszczeń. Fizykochemiczne oczyszczanie wód obiegowych myjni taboru autobusowego wymaga odpowiednich uwarunkowań procesowych oraz skutecznych reagentów chemicznych.

W przypadku oczyszczania wód z warsztatów naprawczych taboru autobusowego wymagane są dodatkowe stopnie wstępnego oczyszczania, polegające między innymi na zastosowaniu separacji frakcji oleo i petrochemicznych oraz faz emulsyjnych. Fizykochemiczną oczyszczalnię wody obiegowej z myjni autobusów w zajezdni i warsztatów naprawczych należących do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy, wybudowano w systemie „pod klucz”.