TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNA WÓD DESZCZOWO-PRZEMYSŁOWYCH – TERMINAL NAFTOWY W GDAŃSKU

Specyfiką zjawisk generujących wody opadowe jest istotne zróżnicowanie objętości na jednostkową powierzchnię oraz swoisty brak powtarzalności występowania zjawisk hydrometeorologicznych generujących opady. Wieloparametrowe obliczenia oraz symulacje dla obszaru zlewini w celu organizacji oraz przejęcia objętości wody opadowej do celów między innymi technologicznych lub ppoż są aspektami o wysokim poziomie trudności na etapie zbierania wyjściowych danych dla potrzeb projektowania.

Następnym zagadnieniem jest wybór optymalnej metody oczyszczania oraz przyjęcie optymalnej konfiguracji procesowej instalacji oczyszczającej wody opadowe z ich przeznaczeniem na różne cele użytkowe.

W poniższej dokumentacji fotograficznej przedstawiono tylko wybrane framenty zaprojektowanej i wybudowanej przez Projprzemeko® Sp. z o.o., złożonej instalacji do oczyszczania wód opadowych, organizowanych i kolektorowanych na terenie Terminalu Naftowego w Gdańsku, budowanego w konsorcjum specjalistycznych przedsiębiorstw, utworzonego przez Pern Przyjaźń S.A. w Gdańsku.

 

W prezentowanej technologii oczyszczania, wdrożonej w pełnej skali do praktyki wykorzystano między innymi szereg naturalnych procesów jak: sedymentacja, wypływanie cieczy lekkich, flotacja czy koalescencja. Uzyskiwane poziomy parametrów efektu ekologicznego pozwalają na wykorzystanie oczyszczonych i zmagazynowanych zasobów wód opadowych na cele np. ppoż lub zrzut ich nadmiaru do odbiornika naturalnego

 

 

 

  • 20150807_161029
  • 20150807_161959
  • IMG_20150914_132440
  • IMG_20150914_132447
  • IMG_20150914_132530
  • IMG_20150914_132626
  • P1010063

Simple Image Gallery Extended