Stacja uzdatniania wody Drzewnica, gmina Ząbki

 Jakość wody przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji w długookresowym wymiarze wpływa na stan zdrowotny jej konsumentów. W przypadku infrastruktury wodociągowej oraz urządzeń użytkowych wpływa na charakter i kierunki zmian na ich powierzchni, mających z nią bezpośredni kontakt. Parametry jakościowe są pochodną sprawności poszczególnych etapów uzdatniania. Istotnym zagadnieniem w procesach modernizacyjnych i rozbudowie stacji istniejących jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania.

Nowoczesną stację, poprzez jej rozbudowę wykonano na podstawie zlecenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., dla instalacji SUW Drzewnica, a wybrane węzły nowej instalacji przedstawiono przykładową dokumentacją fotograficzną.

  • zabki1
  • zabki2
  • zabki3
  • zabki4
  • zabki5
  • zabki6

Simple Image Gallery Extended

Realizacje