Stacja uzdatniania wody dla C.S.K. w Warszawie Międzylesiu

Woda przeznaczona na cele pitne oraz do wykorzystania szpitalnego wymaga odpowiedniego, pełnego jej uzdatnienia i dezynfekcji. W takich przypadkach procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się wysokosprawnego usuwania nie tylko podstawowych: żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego czy twardości ale również innych, najczęściej występujących na poziomach śladowych. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Przedmiotowa instalacja powstała w systemie „pod klucz” na zlecenie Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu.

Realizacje