Stacja uzdatniania wody w Przechlewie

Usuwanie domieszek z czerpanych wód podziemnych określane mianem uzdatniania opiera się na zastosowaniu stopni eliminacji uzależnionych od kinetyki procesów zmniejszania stężeń do poziomów bezpiecznych dla konsumentów. Typowymi operacjami uzdatniania są: odgazowanie (czyli aeracyjne odpędzanie, głównie siarkowodoru i metanu), usuwanie żelaza (II), usuwanie manganu (II) oraz redukcja twardości i azotu amonowego. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład zrealizowanej na zlecenia Urzędu Gminy Przechlewo, wysokoefektywnej stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Przechlewo.

Realizacje