Stacja poboru wody oligoceńskiej w Warszawie

Wody oligoceńskie tłoczone z ujęć typu artezyjskiego charakteryzują się specyficznym składem domieszkowym. Właściwości i skład tych wód determinowane są lokalizacją poziomów wodonośnych oraz otoczeniem skalano-geochemicznym. Użytkowanie wód oligoceńskich wymaga ich wstępnego przygotowania oraz odpowiedniego przechowywania, takiego które zabezpieczy przed wtórnym zanieczyszczeniem. Poniżej przedstawiono przykład wykonanej, nowoczesnej stacji poboru wód oligoceńskich, która została zlokalizowana na terenie miasta Warszawy.

Realizacje