Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej

Obok zasadniczej domeny naszej działalności gospodarczej i badawczo-wdrożeniowej w zakresie uzdatniania wody, polegającej na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i procesowych, które przede wszystkim staramy się realizować w opcji „pod klucz”, realizujemy również zadania o charakterze projektowym i consultingowym. Mając do dyspozycji własne zaplecze badawcze (Zakład badań i Wdrożeń, Projprzemeko Sp. z o.o.) oferujemy nowe i zarazem interesujące rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody. Naszą specjalnością są trudne przypadki wód podziemnych i powierzchniowych, zwłaszcza takie, które wymagają eliminacji domieszek refrakcyjnych. Na przestrzeni naszej działalności zrealizowano pełną dokumentację projektową i wykonawczą dla ponad czterdziestu obiektów nowych i remontowanych stacji uzdatniania wody (SUW) na terenie Naszego Kraju oraz kilka obiektów za granicą. W tej grupie realizacji, do najistotniejszych ze względu na specyficzny i zarazem skomplikowany skład domieszkowy oraz zawiłość procesową potencjalnego uzdatniania, zaliczamy następujące (dla tych realizacji załączono przykładowe, autoryzowane dokumentacje referencji):

Realizacje