Instalacja fototermiczna dla Fundacji im. Rudolfa Steinera

Zespoły procesowe oparte na próżniowych kolektorach słonecznych mogą nam służyć w różnorakich konfiguracjach dla potrzeb pozyskiwania ogrzanej wody na różnorakie potrzeby własne. Instalacja oparta na kolektorach próżniowych w wymiarze jej aplikacji nie stanowi układu zamkniętego. Może być wykorzystana do wytwarzania energii termicznej, na cele które mogą być niezwiązane tylko i wyłącznie z produkcją ciepłej wody – cele te to wymiar naszej indywidualnej inwencji i innowacyjności. Przykład takiej realizacji prezentuje poniższa dokumentacja fotograficzna. Instalację w systemie „pod klucz” wykonano dla Fundacji im. Rudolfa Steinera w Prądocinie.

Realizacje