Instalacja fototermiczna dla wytypowanej szkoły średniej w Warszawie

Szkoły są przykładem instytucji użyteczności publicznej spełniających w życiu społecznym rolę trudną do przecenienia. Każdy obiekt tej kategorii dla właściwego funkcjonowania winien być zaopatrzony w system dostarczania lub własnego wytwarzania ciepłej wody. Systemy solarne zapewniają pewien poziom niezależności w przypadku zasilania zewnętrznego. W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykład realizacji w systemie „pod klucz” wykonanej dla przykładowej szkoły średniej zlokalizowanej na terenie Warszawy.

Realizacje