Rozwiązania konstrukcyjno-montażowe dla instalacji fototermicznych

Bardzo ważnym zagadnieniem są standardy i kultura techniczna trwałego oraz optymalnego montażu kolektorów słonecznych na różnych konfiguracjach powierzchniowych oraz w różnym otoczeniu przestrzennym. Ten element działań technicznych, który jest pochodną pierwotnych działań projektowych, w decydujący sposób wpływa na sprawność układu procesowego i satysfakcję jej użytkownika. Działania realizacyjne można umownie podzielić na dwa zasadnicze etapy – projektowania i generalnego wykonawstwa.

 

Etap projektowania w kolejnych fazach jego realizacji: koncepcji (założeń), obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, inżynierskiego projektowania graficznego i finalnej eksperckiej weryfikacji decyduje o ostatecznej konfiguracji, a także kształcie instalacji docelowej. Niestety niekorzystną regułą staje się pomijanie poszczególnych faz prac projektowych i bardzo ważnego zagadnienia jakim jest optymalny dobór metod obliczeniowych statyczno-wytrzymałościowych. Podkreślone elementy fazy projektowej szczególnie ujawniają się po fazie wykonawstwa instalacji. Etap prac projektowych winien determinować kulturę techniczną montażu paneli fototermicznych - trwałego i zarazem odpornego na destrukcyjne działanie czynników naturalnych. W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykłady elementów wchodzących w skład instalacji oraz rozwiązań konstrukcyjno-montażowych, które w sposób trwały spełniły swoje funkcje na instalacjach jakie wykonaliśmy w systemie „pod klucz”.

  • Arterie-termiczne
  • Konstrukcja-wsporcza
  • Konstrukcje-nosne
  • Montaz-konstrukcji-nosnych
  • Posadowienie-rur-prozniowych
  • Prace-montazowe
  • Rurociagi-cyrkulacyjne
  • Sposob-posadowienia
  • Widok-elementow-konstrukcji

Simple Image Gallery Extended

Realizacje