Instalacja fototermiczna dla Szkoły Policji w Słupsku

Zastosowanie solarnego systemu zasilania w ciepłą wodę jest sposobem autonomicznej produkcji własnych zasobów w obszarze podstawowych mediów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania każdej instytucji użyteczności publicznej. Realizacją w przedmiotowym zakresie wykonano dla Szkoły Policji w Słupsku. W tym przedsięwzięciu inwestycyjnym nasze przedsiębiorstwo uczestniczyło w roli dostawcy urządzeń wyposażenia i automatyki oraz sterowania procesowego. Dla przedmiotowej realizacji, prezentowanej w poniższej dokumentacji fotograficznej wskazano zasadnicze elementy procesowe oraz technologiczne punkty węzłowe.


Wyprodukowanie i dostarczenie do budowy instalacji solarnej 110 sztuk próżniowych kolektorów słonecznych i automatykę sterującą.

  • PB040034
  • PB040035
  • PB040036
  • PB040038
  • PB040040
  • PB040041
  • PB040042
  • PB040043
  • PB040044

Simple Image Gallery Extended

Realizacje