Instalacja fototermiczna dla STAR WiK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

Przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków czy gospodarką odpadami, ze względu na specyfikę działalności zużywają znaczące ilości ciepłej wody, która głównie jest wykorzystywana na własne potrzeby sanitarne. Oczyszczanie powierzchni procesowych czy urządzeń oraz zabezpieczanie personelu są prowadzone najefektywniej z zastosowaniem ciepłej wody. Na przykład podwyższona temperatura wody sprzyja skutecznej eliminacji część mikroorganizmów, których obecność w tym środowisku jest niepożądana. W takim przypadku własna instalacja do produkcji ciepłej wody, oparta na kolektorach próżniowych w istotny sposób zmniejsza zapotrzebowanie zewnętrzne na to medium. W poniższej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykład realizacji dla takiego podmiotu, wykonany w systemie „pod klucz” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

Realizacje