Technologia wytwarzania bezpieczników termicznych

Bezpieczniki termiczne to produkt będący efektem prac naukowo-wdrożeniowych prowadzonych przez zespół Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Rozwiązanie to objęte jest zastrzeżeniem ochronnym P. 401014. Bezpiecznik termiczny pełni funkcję zabezpieczającą kolektor słoneczny przed nadmiernym wzrostem temperatury w sytuacjach awaryjnych oraz w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Jest zespołem o nieznaczących gabarytach i bardzo prosty do zastosowania i zamontowania w instalacjach już funkcjonujących.

Jego technologia wytwarzania jest złożona i wieloetapowa. Wymaga szczególnych warunków czystości i ścisłego przestrzegania szczegółowych procedur reżimu technologicznego. Współcześnie, przy szeroko rozwiniętym poziomie technik fototermicznych w Naszym Kraju, zabezpieczenie instalacji kolektorów słonecznych przed brakiem odbioru ciepła poprzez stosowanie zespołów schładzających lub przedmiotowych bezpieczników termicznych jest jak najbardziej aktualnym wyzwaniem.

 

Nie zwalnia to zarówno wykonawcy jak i inwestora przed ich stosowaniem zgodnie ze sztuką inżynierską dla uzyskania optymalnych i w pełni bezkolizyjnych warunków eksploatacyjnych.

  • 0001
  • 0002
  • P2260372
  • P8300276
  • P8300277
  • bezpiecznik-montaz-pomiedzy

Simple Image Gallery Extended

Realizacje