Przykłady własnych zastrzeżeń patentowych i publikacji

Istotnym aspektem każdej działalności produkcyjnej jest innowacyjne podejście do technologii wytwarzania oraz wytwarzanych produktów. Nowe sposoby wytwarzania oraz nowe produkty winny być chronione prawem autorskim. Nieodłącznym atrybutem naszej działalności wytwórczej jest ochrona nowych rozwiązań, a także nowych produktów. Poniżej podane przykłady publikacji i zastrzeżeń ochronnych stanowią pewien fragment takiej formy działań:

 

 

1. M. Zabłocki: ABC kolektorów słonecznych, Magazyn Instalatora, 2008, 4, 16-17.
2. M. Zabłocki, W. Wójcik: Kolektory słoneczne – ale jakie ?. Energia z metra (kwadratowego): Magazyn Instalatora, 2008, 4, 50-51.
3. M. Zabłocki, W. Wójcik: Kolektor słoneczny, Zgłoszenie patentowe 383 694 A1, 2007.
4. M. Zabłocki: Sposób transferu energii słonecznej i układ do jego stosowania, Zgłoszenie patentowe 385 160 A1, 2009.
5. S. Żak, M. Zabłocki, T. Rauckyte: Sposób termowodowego zrzutu nadmiernej energii termicznej z kolektorów słonecznych, Zgłoszenie patentowe 401 014 A1, 2010.
6. M. Zabłocki: Czy płaskie kolektory są przydatne? Przepływ nierównomierny, Magazyn Instalatora, 2013, 6-7 (178/179), 44-46.
7. S. Żak: Bezpiecznik termiczny, Magazyn Instalatora (ABC), 2013, 8, 11.
8. M. Zabłocki, S. Żak, T. Rauckyte-Żak: Bezpiecznik termiczny. Wzór przemysłowy 2013, PL 19552 S2.

 

Realizacje