Projektowanie instalacji solarnych w różnych konfiguracjach

Formalno-prawną podstawą funkcjonowania instalacji solarnej zarówno dla indywidualnego użytkownika jak i dla użytkowników instytucjonalnych czy przemysłowych jest dokumentacja techniczna. W zakresie naszych usług jest przygotowywanie pełnej dokumentacji obejmującej: koncepcje technologiczne, projekty inwentaryzacyjne, projekty konstrukcyjne, projekty technologiczne, elektryczne i budowlane, projekty wykonawcze i powykonawcze oraz projekty zmian instalacyjnych.

 

W licznej grupie realizacji w tej domenie naszej działalności, do najistotniejszych zaliczamy projekty instalacji kolektorami próżniowymi dla:

  • Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
  • przedsiębiorstwa Nowy Szpital sp. z o.o. w Świeciu,
  • Fundacji im. Rudolfa Steinera w Prądocinie,
  • Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Realizacje