Technologia wytwarzania rurek ciepła

Rurki ciepła wykorzystywane w instalacjach słonecznych kolektorów próżniowych są wytwarzane technologiami wielostopniowej i wysokiej próżni. O sprawności i trwałości eksploatacyjnej tych urządzeń na instalacjach decyduje nie tylko sposób ich wytwarzania ale zagadnienia dotykające ściśle problematyki inżynierii materiałowej: optymalnego składu kompozytowego materiału rurek, czystości metali tworzących rurki, obecności i składu domieszkowego, czystości powierzchni uformowanych rurek, potencjału oksydacyjnego uformowanych powierzchni rurek – zjawiska ściśle powiązanego np. z naturalnym formowaniem centrów katalitycznych itd.

 

Innym, kluczowym zagadnieniem jest odpowiednie przygotowanie płynu termo-transmisyjnego, jego czystość chemiczna czy obecność i poziom stężenia gazów niekondensujących. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest optymalne przygotowanie taśm termoprzewodzących energię termiczną z poziomu rur próżniowych na kumulująco-transportujące energię termiczną rurki ciepła. Wreszcie wysokosprawny odbiór ciepła. Produkcja tych, pozornie prostych urządzeń jest wieloetapowa i wymaga również zabezpieczenia szczególnych warunków czystości na kolejnych etapach ich formowania.

  • 2-JPG
  • 3-JPG
  • 4-JPG
  • 5-JPG
  • 6-JPG
  • P1310354

Simple Image Gallery Extended

Realizacje