Działalność szkoleniowa i propagatorska

Pojawienie się nowej techniki wiąże się nierozerwalnie z uzyskaniem rzetelnej wiedzy na temat podstaw jej funkcjonowania i potencjalnych efektów po jej zastosowaniu. W naszej działalności integralnym elementem jest krzewienie wiedzy inżynierskiej w zakresie prawidłowej budowy i eksploatacji oraz racjonalnych, możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych. Dla potrzeb realizacji tego celu prowadzimy działalność szkoleniową dla instalatorów systemów solarnych w zakresie prawidłowego doboru podzespołów instalacji, technik montażu oraz zagadnień rozruchowych a także eksploatacyjnych.

Inną formą naszej aktywności jest działalność informacyjna w zakresie nowych rozwiązań dla instalacji opartych na kolektorach próżniowych. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne techniki przekazu medialnego.

Realizacje