Technologia wytwarzania past kontaktronowych

Pasty kontaktronowe stanowią obecnie uznany i zarazem bardzo ważny element wypełniający tzw. martwe przestrzenie i objętości procesowe w sposób ewidentny obniżające ogólną sprawność kolektorów próżniowych oraz układów opartych na bezpośredniej transmisji energii termicznej. Pod terminem „pasty kontaktronowe” kryją się półpłynne i plastyczne stałe masy wypełniające, spełniające kryteria substancji przewodnikowych, których obecność na linii źródło energii – odbiornik energii nie wpływa znacząco na straty wynikające z parametrów drogi transportu tej formy energii. Pastami kontraktonowymi mogą być substancje polidyspersyjne o współczynniku przewodnictwa cieplnego (λ) powyżej granicznej wartości 60 W•m-1•K-1.Cykl produkcyjny naszej, autorskiej technologii składa się z dwóch zasadniczych etapów (potwierdzonych poniższą dokumentacją fotograficzną):

I. Faza preparacji

  • Faza-uzdatniania
  • Faza-wstepna
  • Produkt

Simple Image Gallery Extended

II. Faza analitycznej oceny jakościowej finalnego produktu

  • Analiza-refrakcyjna
  • Analiza-reologiczna
  • Analiza-termodynamiczna
  • Gotowy-produkt
  • P1010345

Simple Image Gallery Extended

Oferowane produkty są w sposób ciągły doskonalone w aspektach polepszania ich parametrów termicznej trwałości, przewodności cieplnej i inertności chemicznej.

Realizacje