Przykłady innych realizacji w systemie "pod klucz"

Tworzenie systemów wód obiegowych jest racjonalnym podejściem wewnątrzzakładowym w aspekcie nowoczesnego gospodarowania zasobami przyrody. Wielokrotne wykorzystanie wody wiąże się z koniecznością jej oczyszczania, najczęściej wielostopniowego fizykochemicznego. Wysokosprawne instalacje wód obiegowych należą do kategorii rozwiązań technicznych z pogranicza technologii wody i technologii ścieków przemysłowych, a podstawy procesowe mają cechy bardzo często złożonych zjawisk o wielowymiarowym charakterze.

W wymiarze naszych praktyczno-wdrożeniowych doświadczeń posiadamy również liczne instalacje o małej przepustowości – do kilkunastu metrów sześciennych na dobę, realizowanych głównie dla indywidualnych odbiorców i użytkowników. W tej grupie realizacji jest łącznie ponad dwadzieścia obiektów instalacji oczyszczania wód obiegowych z następujących obszarów aktywności gospodarczej:

 

  • myjnie samochodów osobowych,
  • myjnie towarowego samochodowego taboru transportowego,
  • myjnie urządzeń produkcyjnych z przemysłu spożywczego i narzędziowego,
  • myjnie maszyn i urządzeń agrotechnicznych.