Technologia oczyszczania ścieków z wytwarzania chemii kosmetycznej – INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA SP. Z O.O.

Ścieki technologiczne z wytwarzania chemii kosmetycznej zawierają bardzo wysokie ładunki: ChZT, BZT, detergentów i zawiesin ogółem. Taki skład wymusza konieczność wielostopniowego oczyszczania. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono opracowaną i wdrożoną w praktyce technologię oczyszczania ścieków o powyższym składzie. Zblokowana instalacja fizykochemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych z wytwarzania chemii kosmetycznej wdrożona na terenie zakładu produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Realizacje