Myjnia wagonów towarowych PKP w Małaszewiczach

Woda obiegowa stosowana do oczyszczania taboru kolejowego, w tym zwłaszcza wagonów towarowych, wymaga szczególnych parametrów. Istotnym zagadnieniem jest nie tylko oczyszczanie tych wód, ale ich optymalne uzdatnienie celem ich ponownego wykorzystania. Poniżej przedstawiono wybudowaną myjnię wagonów towarowych łącznie z zespołem kotłowni i stacji uzdatniania dla węzła w Małaszewiczach - PKP S.A. Biuro Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie. Zakres prac wykonanych przez Projprzemeko sp. z o.o. obejmował wszystkie instalacje i urządzenia techniczne myjni wagonów - wykonanie "pod klucz".