Myjnia wagonów towarowych dla PKP w Tarnowie

Wody obiegowe stosowane do oczyszczania wagonów towarowych wymagają okresowego oczyszczania fizykochemicznego lub fizykochemiczno-biologicznego. Z uwagi na znaczącą nierównomierność składu jakościowo-ilościowego w takich przypadkach preferowane jest oczyszczanie fizykochemiczne, po którym wody mogą być, po uzupełnieniu strat objętościowych ponownie wprowadzone do obiegu użytkowania - na cele oczyszczania powierzchni.

 

Przykładem takiego rozwiązania technologiczno-instalacyjnego jest fizykochemiczna oczyszczalnia wody obiegowej typu KOCH 2, wybudowana w oparciu o własną technologię dla Myjni Wagonów Towarowych w Tarnowie, na zlecenie Południowej Dyrekcji Okręgowej Polskich Kolei Państwowych, Biuro Inwestycji w Krakowie. Wydajność instalacji wynosi trzydzieści pięć metrów sześciennych na godzinę.

  • Obraz-104
  • Obraz-114
  • Obraz-157
  • Obraz-158
  • Obraz-159
  • Obraz-160

Simple Image Gallery Extended