Stacja separacji faz zdyspergowanych z przemysłowych wód obiegowych - IZOPOL S.A. w Trzemesznie

Przemysłowe wody obiegowe bardzo często zawierają wszystkie składniki typowe dla finalnych produktów, jednakże w wielokrotnym rozcieńczeniu. Po zastosowaniu optymalnych procesów zagęszczania i separacji można te składniki skutecznie wykorzystać w produkcji. Poniżej przedstawiono przykład takiej technologii, fizykochemicznej stacji separacji mineralnych faz zdyspergowanych z przemysłowych wód obiegowych, zbudowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego IZOPOL S.A. w Trzemesznie.