Technologia oczyszczania ścieków z produkcji farmaceutycznej – EMO-FARM Sp. z o.o.

Produkcje farmaceutyczne najczęściej należą do grupy małotonażowych, opartych na specyficznych metodach wytwarzania i tym samym charakteryzujące się istotnym zróżnicowaniem składu oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach technologicznych. Pełne oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych powstających w zakładach chemicznych o takim profilu działalności najczęściej wymaga specjalnych technologii. Autonomiczne instalacje pełnego oczyszczania są z reguły dwustopniowe - złożone ze wstępnego stopnia fizykochemicznego oraz końcowego biologicznego. W zamieszczonej poniżej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych wykonanej w systemie „pod klucz” dla Zakładu Produkcyjnego należącego do EMO-FARM Sp. z o.o. w Ksawerowie, należącego do korporacji Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Realizacje