Paleta doświadczalna do badań w rzeczywistej skali przemysłowej

Dla potrzeb weryfikacji wyników badań ze skali laboratoryjnej oraz usprawnienie procesów wdrażania opracowanych metod oczyszczania ścieków skonstruowano paletę doświadczalną, za pomocą której przed budową instalacji przemysłowych wykonywane są testy na strumieniach wytwarzanych bezpośrednio u źródła.

Realizacje