TECHNOLOGIA WSTĘPNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ELEMENTÓW STALOWYCH – VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.

Elementy ze stali będące częścią złożonych produktów finalnych w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia posiadają odpowiednio przygotowaną oraz zabezpieczoną powierzchnię. Celem takich operacji i procesów jednostkowych jest zwiększenie trwałości użytkowej poprzez ograniczenie lub eliminację zjawisk korozyjnych oraz poprawa parametrów estetycznych. Fizykochemiczna obróbka powierzchni stalowych obejmuje zarówno procesy czysto fizyczne jak i chemiczne, a także elektrochemiczne oraz mieszane. Efektem tych zabiegów jest powstawanie ścieków, które przed zrzutem do kanalizacji ogólnozakładowej należy poddać wstępnemu oczyszczaniu celem spełnienia ram jakościowo-ilościowych wynikających z decyzji wodnoprawnej oraz decyzji docelowego odbiorcy – najczęściej oczyszczalni komunalnej. 

Na załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono zaprojektowane i wdrożone rozwiązanie instalacyjne oparte na opracowanej technologii fizykochemicznego oczyszczania wstępnego dla zakładu wytwarzającego systemy wentylatorowe oraz klimatyzacyjne, należącego do przedsiębiorstwa Venture Industries Sp. z o.o. zlokalizowanego w Grudziądzu.

  • v1
  • v2
  • v3
  • v4
  • v5
  • v6

Simple Image Gallery Extended

 

Realizacje