TECHNOLOGIA ZINTEGROWANEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POLAKIERNICZYCH I/LUB ZAWIERAJĄCYCH FORMALDEHYD – PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Opracowano fizykochemiczne i procesowe podstawy technologii oraz wdrożono w docelowej skali instalację pozwalającą na niezależne i/lub zintegrowane podczyszczanie z zastosowaniem między innymi koagulacji, strącania chemicznego, a także głębokiego utleniania.Proces redukcji ładunku jest tak prowadzony aby mieszana objętość ścieków podczyszczonych nie zawierała formaldehydu, a relacje ChZT(BZT)/N/P były optymalne dla końcowego oczyszczania metodami biologicznymi. Istotą opracowanej metody jest również pełna detoksykacja i możliwość regulacji ładunkowej na wlocie i wylocie instalacji strumieni ścieków z dwóch różnych źródeł ich generowania: lakierni płyt MDF oraz zespołu prasy CPS. Wybudowaną instalację przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna obejmująca wybrane węzły procesowe.

Technologię oraz wybudowaną instalację dedykowano dla Inwestora, którym jest Pfleiderer Grajewo S.A., jeden z największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce, należący do koncernu Pfleiderer zarazem wiodącego producenta materiałów dla przemysłu meblarskiego w Europie.

 

  • pfleiderer1
  • pfleiderer2
  • pfleiderer3
  • pfleiderer4
  • pfleiderer5
  • pfleiderer6

Simple Image Gallery Extended

Realizacje