Technologie separacji oleo i petropochodnych ze ścieków przemysłowych

Eliminacja oleo i/lub petropochodnych – zarówno indywidualnych związków jak i substancji ze ścieków przemysłowych w konwencjonalnych rozwiązaniach jest operacją wstępną, której sprawność może posiadać istotny wpływ na kolejne etapy czy fazy fizykochemicznego lub biologicznego oczyszczania. Znane z praktyki rozwiązania techniczne charakteryzują się różną skutecznością separacji. W doborze odpowiedniej konfiguracji separatorów, w naszej praktyce opieramy się na wynikach eksperymentalnych uzyskiwanych na pilotażowym zespole testacyjnym.

Oferowane przez nas rozwiązania bazują na zastosowaniu separatorów taśmowych, wymagających niskiego poziomu zasilania energetycznego – mogą być zasilane również z alternatywnych źródeł energii np. z systemów fotowoltaicznych czy małych generatorów zasilanych energią wiatrową. W wymiarze pełnej skali takie rozwiązania separacyjne wdrożono między innymi w przedsiębiorstwach:

 

  • Elektrociepłownia WYBRZEŻE S.A. w Gdańsku,
  • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.,
  • Przedsiębiorstwa zgrupowane w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
  • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń REBEKA S.A. z Lubina,
  • PKN ORLEN S.A. w Płocku,
  • PGE Elektrownia TURÓW S.A.

Realizacje