Technologia fizykochemicznego oczyszczania małotonażowych ilości ścieków przemysłowych

Szereg produkcji przemysłowych branż chemicznej, metalowej czy spożywczej generuje małotonażowe ilości ścieków liczone na poziomie do kilku metrów sześciennych w skali doby. Zaprojektowane i wdrożone do praktyki rozwiązanie konfiguracyjne obejmuje zintegrowane objętości: procesowe wstępnej komory mieszania z objętością reaktorową do prowadzenia koagulacji, neutralizacji, strącania chemicznego i flokulacji jak również utleniania czy głębokiego utleniania. Powstające szlamy po etapach fizykochemicznej obróbki kierowane są na ciśnieniową prasę komorową.

 

Na załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono rozwiązanie konfiguracyjne wdrożone dla potrzeb oczyszczania ścieków powstających w procesach:

pasywacji powierzchni metali,

termicznej rafinacji aluminium,

chemicznej galwanizacji powierzchni metali, np. chemicznego niklowania, kadmowania,

elektrochemicznej galwanizacji powierzchni metali,

malowania natryskowego powierzchni metali.

 

  • tf10
  • tf11
  • tf2
  • tf3
  • tf4
  • tf8

Simple Image Gallery Extended

Realizacje