Technologia oczyszczania ścieków z produkcji chemii budowlanej – zakłady grupy TERRA NOVA

Oczyszczanie ścieków technologicznych z wytwarzania chemii budowlanej wymaga zastosowania optymalnych reagentów, które umożliwią maksymalną redukcję ładunków zanieczyszczeń z jednoczesną, wysoką detoksykacją. Poniżej, w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykłady naszych wdrożeń w tej dziedzinie. Fizykochemiczna oczyszczalnia ścieków z produkcji chemii budowlanej - dla trzech zakładów grupy TERRA NOVA.

Realizacje