Technologia oczyszczania ścieków z produkcji wyrobów aluminiowych – Impexmetal Aluminium S.A. w Koninie

Produkcja wyrobów z aluminium generuje strumienie ścieków technologicznych o specyficznym składzie oraz istotnym zróżnicowaniu objętościowym. Proces technologiczny oczyszczania winien być oparty na zintegrowanym kojarzeniu strumieni w takich relacjach objętościowych oraz ładunkowych aby możliwa była maksymalna redukcja przede wszystkim ekstraktu eterowego oraz toksycznych składników śladowych.

Prezentowana technologia oparta jest na dwustopniowym strącaniu chemicznym z końcową flokulacją i sedymentacyjną separacją zawiesin w warunkach przepływowych. Przyjęty układ technologiczny charakteryzuje się bardzo stabilnymi efektami oczyszczania i jest odporny na wahania w obciążeniach hydraulicznych oraz na wahania w szerokim zakresie stężeń zanieczyszczeń dopływających w poszczególnych strumieniach składowych ścieków surowych. W załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono wybrane fragmenty instalacji wybudowanej dla przedsiębiorstwa Impexmetal S.A. w Koninie, które wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.

 

  • 20161007_133024
  • 20161007_133122
  • imp1
  • imp2
  • imp3
  • imp6

Simple Image Gallery Extended

Realizacje